Javne nabave

Naziv dokumenta Datum objave
Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga, popravak Voithovih mjenjača, 51-115/18 24.05.2018
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala, 51-119/18 24.05.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanog materijala po Odluci 51-119/18 24.04.2018
Izvješće o provedenom postupku nabave, putničko vozilo, br. j. n. 51-46/18 26.03.2018
Izvješće o provedenom postupku nabave, nabava guma, 51-304/17 20.03.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, nabava putničkog motornog vozila, br. j. n. 51-46/18. 09.03.2018
Plan nabave za 2018. g. 28.02.2018
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke rezervnih dijelova po Odluci 51-261/17 25.01.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, nabava guma, br. j. n. 51-304/17 18.01.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova po Odluci 51-261/17 13.12.2017

Info

Uprava Društva i Služba zajedničkih poslova:
Adresa: Bulevar br.11, 88000 Mostar, BiH
Telefon/Fax: ++387 (0)36 580-210
++387 (0)36 580-214
E-mail: uprava@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Sjever:
Adresa: Raštani bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 346-006
E-mail: autobaza.sjever@mostarbus.ba

Služba eksploatacije prometa i održavanja vozila - Jug:
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Telefon: ++387 (0)36 576-245
E-mail: autobaza.jug@mostarbus.ba